start

start
start {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. startrcie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'początek współzawodnictwa w biegu, wyścigu, locie; rozpoczęcie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Start w tym biegu miał bardzo dobry. Start często decyduje o wygranej. Start do wyścigu odbył się w strugach deszczu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce, z którego się rozpoczyna bieg, wyścig, lot': {{/stl_7}}{{stl_10}}Samochody podjeżdżały na start. Zawodnicy zaraz powinni się zjawić na starcie. Linia startu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'udział kogoś w zawodach w jakiejś dyscyplinie sportowej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jego kolejne starty były coraz lepsze. Pierwszy start w jej życiu. Dopuścić zawodnika do startu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w lotnictwie, kosmonautyce: pierwsza faza lotu samolotu, rakiety, od kołowania lub odpalenia do osiągnięcia pewnej umownej wysokości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Start samolotu opóźnił się z powodu gęstej mgły. Awaria nie pozwoliła na start rakiety. Start balonu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'początek czegoś, rozpoczęcie jakiejś działalności, pracy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Start zawodowy, pisarski. Start życiowy. Równy, taki sam start dla całej młodzieży. Start na studia. <ang.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Start-up — Start up …   Deutsch Wörterbuch

  • Start-1 — est un lanceur de satellite russe, développé à partir du missile balistique intercontinental RT 2PM Topol conçu à l époque de l Union soviétique par l Institut de technologie thermique de Moscou. Sommaire 1 Histoire 2 Description 3 La version S …   Wikipédia en Français

  • Start — can refer to multiple topics:* Takeoff, the phase of flight where an aircraft transitions from moving along the ground to flying through the air * Standing start and rolling start, in an auto race * Start signal, in telecommunications * Start… …   Wikipedia

  • start — START, starturi, s.n. Loc de plecare (marcat printr o linie) într o cursă sportivă. ♢ expr. A se prezenta la start sau a lua startul = a lua parte la o întrecere sportivă. ♦ Momentul începerii unei curse sportive, indicat de starter. – Din engl.… …   Dicționar Român

  • Start — steht für: den Beginn einer Zeitnahme, oder Anfangsort einer sportlichen Veranstaltung, siehe Start (Sport) das Abheben eines Luftfahrzeuges, siehe Start (Luftfahrt) das Hochfahren eines Computers, siehe Booten Start, Namen: Start (Louisiana),… …   Deutsch Wikipedia

  • start — ► VERB 1) begin to do, be, happen, or engage in. 2) begin to operate or work. 3) cause to happen or operate. 4) begin to move or travel. 5) jump or jerk from surprise. 6) literary move or appear suddenly. 7) rouse (game) from its la …   English terms dictionary

  • start in — To begin • • • Main Entry: ↑start * * * ˌstart ˈin [intransitive] [present tense I/you/we/they start in he/she/it starts in …   Useful english dictionary

  • start — (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr. & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to hurl, rush, fall, G. st[ u]rzen, OHG. sturzen to turn over, to fall, Sw. st[ o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte, and probably also… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Start — (st[aum]rt), v. t. 1. To cause to move suddenly; to disturb suddenly; to startle; to alarm; to rouse; to cause to flee or fly; as, the hounds started a fox. [1913 Webster] Upon malicious bravery dost thou come To start my quiet? Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • start — [stärt] vi. [ME sterten < OE styrtan & ON sterta, akin to Ger stürzen, to overthrow < IE * sterd < base * (s)ter , stiff, walk stiffly > STARE, STARVE, STORK] 1. to make a sudden, involuntary or unexpected movement, as when surprised; …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”